Trias Energetica

 • Beperk de energievraag (o.a. isoleren)
 • Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
 • Gebruik (eindige) fossiele brandstoffen efficiënt

Waarom Trias Energetica?

De meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen is door middel van Trias Energetica. Zo duurzaam en energiezuinig mogelijk en daarnaast gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen.

Trias Energetica draagt ook bij aan kostenbesparingen. Het doel is om zoveel mogelijk energie per bestede euro te halen. Dus ook rendement is onderdeel van de strategie.

Het begrip Trias Energetica is afkomst van de TU Delft en werd in 1979 bedacht door Kees Duijvestein. In 1996 werd de strategie doorontwikkel door organisatie Novem onder supervisie van Erik Lysen.

Een nul op de meter woning gaat een stap veder dan Trias Energetica. In een energieneutrale situatie is het belangrijk om ook energie uit reststromen te verkrijgen. Een extra stap in de strategie.

Gastvrij

Beperk

Beperkt de energievraag van de woning. Dit kan door verschillen maatregelen te treffen.

 • Isoleren
 • Apparatuur A+++
 • Verlichting

Lees verder

Zonne energie opwekken
Zelfvoorzienend

Duurzaam

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen. Duurzame bronnen.

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Overige methoden

Lees veder

Zonne energie opwekken
Zelfvoorzienend

Reststromen

Een stap verder dan Trias Energetica is energieneutraal. Dit betekent dat de er geen gebruik meer gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. Binnen de eigen woning worden reststromen herbruikt.

 • WTW ventilatie
 • WTW water / douche

Lees veder

Comfortabel NOM
Conformtabel wonen

Efficiënt

Gebruik de eindige fosiele brandstoffen efficiënt.

 • Aardgas
 • Elektriciteit (van het net)
 • Hout / pelletkachels

Lees verder

Trias Energetica en energieneutraal

NOM
Warmctepomp

Zonne-energie en warmtepomp

De woning wordt voorzien van elektriciteit door middel van zonne-energie. Deze elektriciteit wordt gebruikt door de apparatuur in de woning. Daarnaast wordt het warm tapwater en de vloerverwarming door middel van de warmtepomp van energie voorzien. De warmtepomp maakt gebruik van de opgewerkt zonne-energie.

Een deel van de zonne-energie wordt teruggeleverd aan het energienet en wordt weer gebruikt op momenten dat de zon niet schijnt. In de toekomst zal de woning eventueel met een accupack stroom opslaan voor de moment dat de zon niet schijnt.

Zowel vanwege de kosten als vanwege de milieu vervuiling is het gebruik van een accu momenteel nog niet realistisch.

Eigendom Nul Op de Meter Woning Emmen

Bedenker en eigenaar van de Nul op De Meter woning te Emmen.

Dirk Braam

C. Ouwerkerkstraat 1

7815CT Emmen

0900-0706 (70 cent per minuut)

Dirk Braam

blank
blank
blank
blank
blank
blank

Energie besparen? Laat je adviseren over de mogelijkheden!

Maak een vrijblijvende afspraak om energie te besparen en jouw mogelijkheden in kaart te brengen.